0988 991 352    ntc.hochiminh@gmail.com
banner header
0988 991 352    ntc.hochiminh@gmail.com    Thứ 2 -7 (8 AM - 17 PM)

Đơn Hàng Tokutei

ĐƠN HÀNG MAY ĐI LẠI LẦN 2 – XKD NHẬT BẢN UY TÍN HCM

ĐƠN HÀNG MAY ĐI LẠI LẦN 2 - XKD NHẬT BẢN UY TÍN HCM TÊN CÔNG TY : Trao đổi khi phỏng vấn ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC : Tỉnh OKAYAMA _ Nhật Bản SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN : 6 Nữ ĐIỆU KIỆN TUYỂN DỤNG Độ tuổi : ...

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP TOKUTEI – ĐƠN HÀNG TOKUTEI UY TÍN HCM

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP TOKUTEI - ĐƠN HÀNG TOKUTEI UY TÍN HCM TÊN CÔNG TY : Trao đổi khi phỏng vấn ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC : Tỉnh CHIBA _ Nhật Bản SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN : 10 Nam/Nữ ĐIỆU KIỆN TUYỂN DỤNG Độ tuổi : 22 – ...

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TOKUTEI – XKD NHẬT BẢN

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TOKUTEI - XKD NHẬT BẢN TÊN CÔNG TY : Trao đổi khi phỏng vấn ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC : Tỉnh CHIBA _ Nhật Bản SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN : 5 Nam/Nữ ĐIỆU KIỆN TUYỂN DỤNG Độ tuổi : 22 – 32 ...
0988991352