0988 991 352    ntc.hochiminh@gmail.com
banner header
0988 991 352    ntc.hochiminh@gmail.com    Thứ 2 -7 (7 AM - 17 PM)

Đơn Hàng XKLĐ

ĐƠN HÀNG XKLĐ NGÀNH MAY

Visa: THỰC TẬP SINH Lương thực tế: TRÊN 22 TRIỆU Trình độ: THPT Công việc: MAY QUẦN ÁO/GHẾ Độ tuổi:  18 ĐẾN 35 Ngày phỏng vấn: LIÊN TỤC Ngành nghề: MAY MẶC Nơi làm việc: Gifu A – MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Số lượng tuyển: 16 người – Giới tính: Nữ – Ngành nghề: ...

ĐƠN HÀNG XKLĐ NGÀNH XỬ LÝ NHÔM

Visa: THỰC TẬP SINH Lương thực tế: TRÊN 22 TRIỆU Trình độ: THPT Công việc: XỬ LÝ NHÔM Độ tuổi:  18 ĐẾN 30 Ngày phỏng vấn: LIÊN TỤC ĐẦU THÁNG Ngành nghề: CƠ KHÍ Nơi làm việc: NAGANO A – MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Số lượng tuyển: 8 người – Giới tính: Nam – ...

ĐƠN HÀNG XKLĐ NGÀNH MẠ ĐIỆN

Visa: THỰC TẬP SINH Lương thực tế: TRÊN 22 TRIỆU Trình độ: THPT Công việc: MẠ ĐIỆN Độ tuổi:  18 ĐẾN 30 Ngày phỏng vấn: LIÊN TỤC ĐẦU THÁNG Ngành nghề: CƠ KHÍ Nơi làm việc: SHIZUOKA A – MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Số lượng tuyển: 12 người – Giới tính: Nam – Ngành ...

ĐƠN HÀNG XKLĐ NGÀNH CHẾ BIẾN

Visa: THỰC TẬP SINH Lương thực tế: TRÊN 22 TRIỆU Trình độ: THPT Công việc: CHẾ BIẾN THỦY SẢN/GÀ/XÚC XÍCH Độ tuổi:  18 ĐẾN 30 Ngày phỏng vấn: LIÊN TỤC Ngành nghề: CHẾ BIẾN Nơi làm việc: GUNMA & SAITAMA A – MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Số lượng tuyển: 9 người – Giới tính: ...

ĐƠN HÀNG XKLĐ NGÀNH ĐÓNG GÓI

Visa: THỰC TẬP SINH Lương thực tế: TRÊN 22 TRIỆU Trình độ: THPT Công việc: ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP Độ tuổi:  18 ĐẾN 30 Ngày phỏng vấn: LIÊN TỤC Ngành nghề: ĐÓNG GÓI Nơi làm việc: KAGOSHIMA A – MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Số lượng tuyển: 5 người – Giới tính: Nữ – Ngành ...

ĐƠN HÀNG XKLĐ NGÀNH KIỂM TRA LINH KIỆN

Visa: THỰC TẬP SINH Lương thực tế: TRÊN 22 TRIỆU Trình độ: THPT Công việc: KIỂM TRA LINH KIỆN Độ tuổi:  18 ĐẾN 30 Ngày phỏng vấn: LIÊN TỤC Ngành nghề: ĐIỆN TỬ Nơi làm việc: MIE A – MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Số lượng tuyển: 3 người – Giới tính: Nữ – Ngành ...

ĐƠN HÀNG XKLĐ NGÀNH ĐÚC KIM LOẠI

Visa: THỰC TẬP SINH Lương thực tế: TRÊN 22 TRIỆU Trình độ: THPT Công việc: ĐỨNG MÁY ĐÚC KIM LOẠI Độ tuổi:  18 ĐẾN 30 Ngày phỏng vấn: LIÊN TỤC ĐẦU THÁNG Ngành nghề: CƠ KHÍ Nơi làm việc: HIROSHIMA A – MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Số lượng tuyển: Liên tục – Giới tính: ...

ĐƠN HÀNG XKLĐ NGÀNH HÀN

Visa: THỰC TẬP SINH Lương thực tế: TRÊN 22 TRIỆU Trình độ: THPT Công việc: HÀN TỰ ĐỘNG/BÁN TỰ ĐỘNG/HÀN TAY Độ tuổi:  18 ĐẾN 30 Ngày phỏng vấn: LIÊN TỤC ĐẦU THÁNG Ngành nghề: CƠ KHÍ Nơi làm việc: CHIBA A – MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Số lượng tuyển: Liên tục – Giới ...

ĐƠN HÀNG XKLĐ NGÀNH ÉP NHỰA

Visa: THỰC TẬP SINH Lương thực tế: TRÊN 22 TRIỆU Trình độ: THPT Công việc: ĐỨNG MÁY ÉP NHỰA Độ tuổi:  18 ĐẾN 30 Ngày phỏng vấn: LIÊN TỤC ĐẦU THÁNG Ngành nghề: CƠ KHÍ Nơi làm việc: KANAGAWA A – MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Số lượng tuyển: Liên tục – Giới tính: Nam ...

ĐƠN HÀNG XKLĐ NGÀNH NÔNG NGHIỆP

Visa: THỰC TẬP SINH Lương thực tế: TRÊN 22 TRIỆU Trình độ: THPT Công việc: TRỒNG RAU NHÀ KÍNH Độ tuổi:  18 ĐẾN 30 Ngày phỏng vấn: LIÊN TỤC Ngành nghề: NÔNG NGHIỆP Nơi làm việc: KAGOSHIMA A – MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Số lượng tuyển: 3 người – Giới tính: Nam/nữ – Ngành nghề: ...

ĐƠN HÀNG XKLĐ NGÀNH XÂY DỰNG

Visa: THỰC TẬP SINH Lương thực tế: TRÊN 22 TRIỆU Trình độ: THPT Công việc: XƯNG DỰNG DÂN DỤNG Độ tuổi:  18 ĐẾN 35 Ngày phỏng vấn: LIÊN TỤC Ngành nghề: XÂY DỰNG Nơi làm việc: KYOTO A – MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Số lượng tuyển: 3 người – Giới tính: Nam – Ngành ...

ĐƠN HÀNG XKLĐ NGÀNH CƠ KHÍ

Visa: THỰC TẬP SINH Lương thực tế: TRÊN 22 TRIỆU Trình độ: THPT Công việc: ĐỨNG MÁY GIA CÔNG CƠ KHÍ Độ tuổi:  18 ĐẾN 30 Ngày phỏng vấn: 13/09/2018 Ngành nghề: CƠ KHÍ Nơi làm việc: TOCHIGI & CHIBA A – MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Số lượng tuyển: 3 người – Giới tính: Nam ...

ĐƠN HÀNG XKLĐ NGÀNH THỰC PHẨM

Visa: THỰC TẬP SINH Lương thực tế: TRÊN 22 TRIỆU Trình độ: THPT Công việc: CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN NHANH Độ tuổi:  18 ĐẾN 30 Ngày phỏng vấn: LIÊN TỤC ĐẦU THÁNG Ngành nghề: THỰC PHẨM Nơi làm việc: GIFU & TOCHIGI A – MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Số lượng tuyển: Liên tục – ...
0988991352